VI ÄR DET SJÄLVKLARA VALET NÄR DET GÄLLER MILJÖRIKTIG ÅTERVINNING

Om oss

CASAB är ett serviceföretag som har specialiserat sig på återvinning och miljösamordning. CASAB har verkat inom renhållnings branschen sedan 1984 och är väl insatta i dess utveckling.

Verksamheten startade med att CASAB utförde soptaxeutredningar åt privata fastighetsägare i Stockholm Stad. Verksamheten har under åren utvecklats och CASAB:s verksamhet  innefattar idag  konsultation beträffande grovsopor, hushållsavfall, källsortering i hyresfastigheter och kommersiella fastigheter, försäljning utav avfallsutrustning som kärl, kärlskåp mm.

Casab är även godkänd entreprenör till Stockholm Vatten för insamling utav stadens grovavfall och elektronik.

Grovsopor / källsortering

En tjänst där vi kostnadsfritt gör besök i fastigheten för att bedöma vilka förutsättningar som finns för att införa hämtning av grovsopor, källsorterat material, förbättra arbetsmiljön, öka återvinningen mm.

Vi arbetar med helhetslösningar från ide med skiss till offert på utrustning och hämtning.

Orwak Balpressar

Vi säljer och hyr ut Orwak balpressar i Stockholm.

Lösningar för hushållsavfall

För hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus och kommersiella fastigheter så har vi flera lösningar.

Först ser över kundens nuvarande status där vi går igenom kostnader, hämtförhållande, om det är säckar eller kärl mm. När vi är klara med analysen lämnar vi förslag på åtgärder.

Målsättningen är att vi skall kunna lämna förslag på utökad sortering/återvinning och förbättringar när det gäller arbetsmiljön samt åtgärder för att sänka kostnaderna för hämtningen utav avfallet.

Lösningar för returglas

Kärl i storlekarna 190 l – 370 l        Utomhusskåp för kärl.

 

Grovsopor / källsortering

En tjänst där vi kostnadsfritt gör besök i fastigheten för att bedöma vilka förutsättningar som finns för att införa hämtning av grovsopor, källsorterat material, förbättra arbetsmiljön, öka återvinningen mm.

Vi arbetar med helhetslösningar från ide med skiss till offert på utrustning och hämtning.

Avfallsutrustning

Vi levererar all utrustning för insamling utav hushållsavfall, grovsopor och källsorterat material.

Se produkter.

Nyheter

INTIGRITETSPOLICY

 

INLEDNING

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på City Avfall Service AB. Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på City Avfalls Service AB. Du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH HUR VI ANVÄNDER DESSA.

När du gör en beställning utav någon av våra tjänster så behöver vi information om vem som beställer ( Namn ) vilken adress som fakturan skall skickas till och ett telefonnummer. Vi behöver inga personnummer eller mail uppgifter.

HUR DELAR VI INFORMATIONEN MED ANDRA FÖRETAG?

I dom fall vi inte själva kan utföra dom tjänster som du beställt av oss så köper vi in dessa tjänster av underentreprenörer, då måste vi dela en del information om dig för att kunna utföra de tjänster som du beställt av oss.

DINA RÄTTIGHETER

Vid en begäran om att få tillgång till dina personuppgifter eller att du vill att vi skall radera dina uppgifter så kommer vi behandla den så fort som möjligt dock senast 30 dagar efter begäran.

SÄKERHET

Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar ut dina personuppgifter till oss. Vi har därför infört en del säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om dig i en databas som är skyddad genom behörighets styrning och brandvägg.

SAMMANFATTNING

Det är viktigt för oss att information om våra kunder är skyddad. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgiter.

 

 

Kontakta Oss

Per Fernstrand
Tel: 08 – 665 08 90
Mobil: 0707-10 27 59

Kjell Hellsten
Tel: 08 – 665 08 90
Mobil: 0707-77 63 36

Casab, City Avfallsservice AB

Hedinsgatan 13
115 33 Stockholm
Orgnr: 556244-7283

[email protected]
Containers

Vi hyr ut containers i storlekarna 6 kbm – 30 kbm

INTIGRITETSPOLICY

 

INLEDNING

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på City Avfall Service AB. Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på City Avfalls Service AB. Du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH HUR VI ANVÄNDER DESSA.

När du gör en beställning utav någon av våra tjänster så behöver vi information om vem som beställer ( Namn ) vilken adress som fakturan skall skickas till och ett telefonnummer. Vi behöver inga personnummer eller mail uppgifter.

HUR DELAR VI INFORMATIONEN MED ANDRA FÖRETAG?

I dom fall vi inte själva kan utföra dom tjänster som du beställt av oss så köper vi in dessa tjänster av underentreprenörer, då måste vi dela en del information om dig för att kunna utföra de tjänster som du beställt av oss.

DINA RÄTTIGHETER

Vid en begäran om att få tillgång till dina personuppgifter eller att du vill att vi skall radera dina uppgifter så kommer vi behandla den så fort som möjligt dock senast 30 dagar efter begäran.

SÄKERHET

Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar ut dina personuppgifter till oss. Vi har därför infört en del säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om dig i en databas som är skyddad genom behörighets styrning och brandvägg.

SAMMANFATTNING

Det är viktigt för oss att information om våra kunder är skyddad. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgiter.