Om oss

CASAB är ett serviceföretag som har specialiserat sig på återvinning och miljösamordning. CASAB har verkat inom renhållnings branschen sedan 1984 och är väl insatta i dess utveckling.

Verksamheten startade med att CASAB utförde soptaxeutredningar åt privata fastighetsägare i Stockholm Stad. Verksamheten har under åren utvecklats och CASAB:s verksamhet  innefattar idag  konsultation beträffande grovsopor, hushållsavfall, källsortering i hyresfastigheter och kommersiella fastigheter, försäljning utav avfallsutrustning som kärl, kärlskåp mm.

Casab är även godkänd entreprenör till Stockholm Vatten för insamling utav stadens grovavfall och elektronik.