Grovsopor / källsortering

En tjänst där vi kostnadsfritt gör besök i fastigheten för att bedöma vilka förutsättningar som finns för att införa hämtning av grovsopor, källsorterat material, förbättra arbetsmiljön, öka återvinningen mm.

Vi arbetar med helhetslösningar från ide med skiss till offert på utrustning och hämtning.