Skriv ut Skicka sidan

Soptaxeutredningar


För hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus så är det fastighetsägarens ansvar att
själv kontrollera riktigheten i debiteringsunderlaget för sophämtning.

Under snart 30 år har Casab bla utfört kontroller av soptaxan åt stora som små fastighetsägare, bostadsrätter, förvaltare och förvaltningsbolag.  

Kontrollen utförs under en period av c:a 4 veckor, där den uppmätta volymen och frekvensen
ligger till grund för hela året.

Vi gör därefter erforderliga ändringar hos Trafikkontoret/Avfall som sedan skriftligt bekräftar ändringen till fastighetsägaren.

I de fall soptaxeutredningen visar att befintlig sopsäckskarusell klarar nödvändig hämtningsintervall, stänger vi av komprimeringen, för att minska vikten på säckarna.
( max 15 kg) i enlighet med Arbetsmiljöverkets bestämmelser.
Denna tjänst ingår kostnadsfritt i uppdraget.