Skriv ut Skicka sidan

CASAB i branschen sedan 1984.

Vi som jobbar på CASAB har arbetat i renhållnings branschen sedan 1971, och är
väl insatta i dess utveckling.

Verksamheten startade med att vi utförde soptaxeutredningar åt privata fastighetsägare i
Stockholms kommun, vilket fortfarande är aktuellt då det är fastighetsägarens ansvar att
bevaka att rätt debitering görs för sophämtningen.

Idag har verksamheten utvecklats och innefattar även konsultation vad beträffar grovsopor,
källsortering i både hyres- och kommersiella fastigheter.

Läs mer om under rubriken våra tjänster.