VI ÄR DET SJÄLVKLARA VALET NÄR DET GÄLLER MILJÖRIKTIG ÅTERVINNING

Om oss

CASAB är ett serviceföretag som har specialiserat sig på återvinning och miljösamordning. CASAB har verkat inom renhållnings branschen sedan 1984 och är väl insatta i dess utveckling.

Verksamheten startade med att CASAB utförde soptaxeutredningar åt privata fastighetsägare i Stockholm Stad. Verksamheten har under åren utvecklats och CASAB:s verksamhet  innefattar idag  konsultation beträffande grovsopor, hushållsavfall, källsortering i hyresfastigheter och kommersiella fastigheter, försäljning utav avfallsutrustning som kärl, kärlskåp mm.

Casab är även godkänd entreprenör till Stockholm Vatten för insamling utav stadens grovavfall och elektronik.

Grovsopor / källsortering

En tjänst där vi kostnadsfritt gör besök i fastigheten för att bedöma vilka förutsättningar som finns för att införa hämtning av grovsopor, källsorterat material, förbättra arbetsmiljön, öka återvinningen mm.

Vi arbetar med helhetslösningar från ide med skiss till offert på utrustning och hämtning.

Orwak Balpressar

Vi säljer och hyr ut Orwak balpressar i Stockholm.

Lösningar för hushållsavfall

För hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus och kommersiella fastigheter så har vi flera lösningar.

Först ser över kundens nuvarande status där vi går igenom kostnader, hämtförhållande, om det är säckar eller kärl mm. När vi är klara med analysen lämnar vi förslag på åtgärder.

Målsättningen är att vi skall kunna lämna förslag på utökad sortering/återvinning och förbättringar när det gäller arbetsmiljön samt åtgärder för att sänka kostnaderna för hämtningen utav avfallet.

Lösningar för returglas

Kärl i storlekarna 190 l – 370 l        Utomhusskåp för kärl.

 

Grovsopor / källsortering

En tjänst där vi kostnadsfritt gör besök i fastigheten för att bedöma vilka förutsättningar som finns för att införa hämtning av grovsopor, källsorterat material, förbättra arbetsmiljön, öka återvinningen mm.

Vi arbetar med helhetslösningar från ide med skiss till offert på utrustning och hämtning.

Avfallsutrustning

Vi levererar all utrustning för insamling utav hushållsavfall, grovsopor och källsorterat material.

Se produkter.

Nyheter

2017-10-28

Casab’s lyckade soptaxeutredning åt D.Carnegie i Uppsala, Bro och Märsta  har hittils lett till besparingar på ca: 400′ per år.

Kontakta Oss

Per Fernstrand
Tel: 08 – 665 08 90
Mobil: 0707-10 27 59

Kjell Hellsten
Tel: 08 – 665 08 90
Mobil: 0707-77 63 36

Casab, City Avfallsservice AB

Hedinsgatan 13
115 33 Stockholm
Orgnr: 556244-7283

info@casabmiljo.se
Containers

Vi hyr ut containers i storlekarna 6 kbm – 30 kbm